Vereniging Oud Hoorn – DijkenEnEilanden

Vereniging Oud Hoorn – DijkenEnEilanden
Stadswandeling Dijken en Eilanden
Door zware stormvloeden was in de 13e eeuw veel land verloren gegaan. De Westfriezen legden een stevige dijk om het land wat over was en waren vastbesloten deze te handhaven.de Westfriese Omringdijk. In een bocht van deze Omringdijk bij een sloot en een lage inlandse kade, ontwikkelde Hoorn zich door de eeuwen als een veilige plek om te wonen en werken. Door gebruik te maken van buitendijkse aanslibbing werd stukje bij beetje ooit verloren land op de Zuiderzee teruggewonnen, eerst met de Nieuwendam, daarna de Italiaanse Zeedijk, daarna Achter op ‘t Zand en tenslotte de Hay.