17:00 - 17:30
Oosterkerk

Balance

Balance

Balance

Wij zijn een vrouwenkoor.
Ons repertoire bestaat uit musical, jazz en pop, met af en toe een uitstapje naar klassiekere liederen. Gemiddeld twee keer per jaar doen we mee aan een festival, straatoptredens etc. Zelf organiseren we ook optredens, zo eens in de twee jaar. Daarnaast geven wij kerstconcerten in zorginstellingen. Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken. Om mee te zingen is een redelijke zangstem nodig en natuurlijk plezier in zingen! Regelmatig bezoek van repetities wordt zeer op prijs gesteld. Wij repeteren in theater het Pakhuis op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur.