15:00 - 15:30
Stadswandeling. Startpunt: Roode Steen

Dijken en Eilanden

Vereniging Oud Hoorn - DijkenEnEilanden

Dijken en Eilanden

Het blijft een zich steeds herhalende geschiedenis : het water wil ons de baas worden en wij vechten terug, bij winst als het even kan met landaanwinning als bonus. Door zware stormvloeden was in de 13e eeuw veel land verloren gegaan. De West Friezen van toen waren eigenwijs, ze waren het zat om land te verliezen en dijken steeds te moeten terugleggen, ze legden een stevige dijk om het land wat over was: de West-Friese Omringdijk en waren vastbesloten deze te handhaven. In een bocht van deze Omringdijk bij een sloot en een lage inlandse kade, ontwikkelde Hoorn zich door de eeuwen als een veilige plek om te wonen en werken. Door gebruik te maken van buitendijkse aanslibbing werd stukje bij beetje ooit verloren land op de Zuiderzee teruggewonnen, eerst met de Nieuwendam, daarna de Italiaanse Zeedijk, daarna Achter op ‘t Zand en tenslotte de Hay. Steeds verder kon de stad uitbreiden met woningen en bedrijven op het uit de zee gewonnen land en ruime havens voor de scheepvaart. Als laatste werden in de Zuiderzee nog twee kunstmatige eilanden aangelegd, beide in de wereld van de 17e eeuw unieke stukken waterbouw in een zee. Een financieel succes zijn de eilanden na het gereed komen in 1655 niet geworden, de neergang van de economie in Hoorn had zich reeds ingezet. Gemakkelijk was het gevecht met het water nooit, zelfs in de 18e eeuw stond nog vijf keer water op de Roode Steen. Pas na de verandering van Zuiderzee naar IJsselmeer bleven de straten voorgoed droog.