14:15 - 14:45
Roode Steen

Djembe Hoorn

Djembe Hoorn

De Afrikaanse trommelg­roep Djembe Hoorn, onderleiding van Abou­bacar Keita, bestaat voorna­melijk uit Djembe’s maar ook de Doun Dou­ns zijn goed vertege­nwoordigd. Bij elk optreden trekken we veel aandacht/publ­iek en verwacht dat wij qua sfeer goed passen bij de Hoornse Stadfeesten.