13:00 - 17:00
De Boterhal

Expositie ‘Baanbrekend’ Outsider kunst

Expositie ‘Baanbrekend’ Outsider kunst

Expositie ‘Baanbrekend’ Outsider kunst

In samenwerking met De Baanbreker in Enkhuizen haalt De Boterhal outsiderkunst naar binnen.
Outsiderkunst is een verzamelnaam voor kunstwerken die om verschillende redenen buiten het reguliere circuit van academische opleidingen, galeries en musea vallen. De makers zijn soms verstandelijk gehandicapt of hebben een psychische aandoening. Maar ook ’gewone’ burgers kunnen outsiderkunst maken.