12:00 - 17:00
Buismangebouw Muntstraat

Open atelier Ruud Spil

Open atelier Ruud Spil

In de hal van het Buismangebouw
exposeert kunstenaar Ruud Spil
Hoornse Stadsgezichten onder de titel
‘Buitengewoon Hoorn’