12:00 - 12:30
Stadswandeling. Startpunt: Volière (Achter de Vest)

Poortjes

Vereniging Oud Hoorn - Poortjes

Poortjes

Een poort geeft toegang tot een woning, binnenplaats, tuin of als het om grote poorten gaat, tot een stad. Aan de vorm en het uiterlijk van de poort kon men zien hoe voornaam de bewoners of gebruikers van het gebouw zichzelf achtten of met welke instelling men te maken had. Schilden en beelden vervulden hierbij een belangrijke rol, zoals te zien is aan het Kerkplein bij de voormalige entree van het Oude Vrouwenhuis en de Admiraliteit. De poort toonde eveneens de rijkdom van de instelling die het gebouw huisvestte. Voor de stichters van liefdadigheidsinstellingen was het poortje een manier om de burgerzin en – deugd te verbeelden. Regelmatig werden de weldoeners geëerd door middel van wapens en namen op de poort. De meeste Hoornse poortjes dateren uit de eerste helft van de 17e eeuw en verfraaien het stadbeeld al vele eeuwen. Dertig jaar geleden zijn twaalf van deze poortjes fraai gerestaureerd en in hun oude glorie hersteld. Tijdens deze charmante wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis en de oorspronkelijke functie van een aantal van deze poortjes.